APAIR parteneriat de succes cu TNI

APAIR, prima asociație profesională a agenților imobiliari din România, s-a alăturat celui mai mare eveniment de profil de pe piață, TNI- Târgul Național Imobiliar, în calitate de Partener.

Scopul primordial al Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România (APAIR) este de a asigura agenților imobiliari membri un alt statut profesional și de a-i ajuta să devină mai profitabili.
APAIR are țelul să devină o forță colectivă care să influențeze și să modeleze industria imobiliară din România.


Principalele obiective ale APAIR sunt:

  • Să furnizeze servicii de educație profesională, cu scopul de a ridica standardele de practică în domeniul imobiliar și de a proteja dreptul de proprietate imobiliară în interesul publicului larg.
  • Să promoveze și să mențină standarde înalte de conduită în tranzacțiile imobiliare.
  • Să formuleze și să promulge un Cod Etic pentru membrii APAIR.
  • Să creeze și să protejeze, pentru beneficiul membrilor săi și cu scopul individualizării acestora în piața specifică, o marcă de servicii distinctă pentru serviciile de natură imobiliară furnizate de membrii Asociației.
  • Să informeze publicul privind avantajele colaborării cu un un membru APAIR și să încurajeze Membrii APAIR să utilizeze mărcile și însemnele APAIR.
  • Să inițieze, să susțină și să promoveze inițiative legislative în domeniul imobiliar.
  • Să reprezinte interesele membrilor săi față de organele administrației centrale și locale de stat.
  • Să reprezinte interesele membrilor săi în relatțile cu asociațiile și organizațiile existente pe plan național și internațional în domeniile de interes ale APAIR.
  • Să asigure și să promoveze relatțile de cooperare între membrii săi, inclusiv prin înființarea și sprijinirea de Servicii de Listare Multipla locale (MLS APAIR).
  • Să organizeze sau să contribuie la înființarea și organizarea unei instituții de arbitraj specializate în solutionarea litigiilor din domeniului imobiliar.

Pentru mai multe informații despre APAIR vă invităm să accesați: http://www.apair.ro/