fbpx

Criza economic?, principalul subiect al celei de-a doua dezbateri între Obama ?i McCain

"Travers?m cea mai grav? criz? financiar? de la criza din 1929 (...) Acesta este verdictul politicii economice eronate duse în ultimii opt ani ?i sprijinite de McCain", a declarat Obama în deschiderea dezbaterii.

"Americanii sunt furio?i, sunt afecta?i ?i sunt pu?in speria?i", a apreciat McCain, care a profitat de ocazie pentru a avansa o nou? propunere, cu exact patru s?pt?mâni înainte de alegerile preziden?iale: achizi?ionarea de c?tre stat a creditelor imobiliare pe care beneficiarii nu le mai pot pl?ti.

"Aceasta este propunerea mea, nu a lui Obama. ?i nu este propunerea lui (George W.) Bush", a insistat candidatul republican.

Senatorul de Arizona a sperat într-o relansare a luptei electorale dup? aceast? dezbatere televizat?, în condi?iile în care rivalul s?u îl devanseaz? în toate sondajele de opinie.

McCain nu a precizat cum ar putea finan?a aceast? propunere, care pare extrem de costisitoare.

Senatorul de Illinois a amintit c? adversarul s?u a fost pentru mult timp avocatul dereglement?rii pie?elor financiare.

McCain, care a optat pentru o pozi?ie ofensiv? în cursul dezbaterii, l-a acuzat pe Obama c? a primit cele mai multe dona?ii din partea Fannie Mae ?i Freddie Mac, cei doi gigan?i din sectorul refinan??rii ipotecare a c?ror faliment a acutizat criza financiar?.

"Sunt unii care care lupt? împotriva a?a ceva, sunt unii care î?i iau bonusul", a subliniat McCain.

Obama a reamintit îns? c? directorul de campanie a lui McCain, Rick Davis, a fost unul din lobby-i?tii care a primit "mii de dolari" din partea Freedie Mae pân? recent.

"Certurile politice nu v? intereseaz?. Sunte?i interesa?i de ceea ce are impact asupra vie?ilor voastre", a declarat Obama, adresându-se direct audien?ei.

Barometrul cotidian al institutului Gallup îl credita, mar?i, pe Obama cu un avans de nou? puncte, în raport de 51 la 42 la sut? din inten?iile de vot.

Întreb?rile, selectate de moderator, au fost adresate direct de un grup de 100-150 de aleg?tori indeci?i, a?eza?i în centrul scenei.

Obama ?i McCain au r?spuns la întreb?ri deplasându-se prin fa?a aleg?torilor.

Prima dezbatere între cei doi candida?i în cursa pentru Casa Alb? a fost urm?rit? de 52,4 milioane de telespectatori ?i, potrivit sondajelor, Obama a fost declarat înving?tor.

Aproape 70 de milioane de telespectatori au urm?rit, joia trecut?, dezbaterea între democratul Joe Biden ?i republicana Sarah Palin, candida?ii pentru func?ia de vicepre?edinte al Statelor Unite.

Cea de-a treia ?i ultima dezbatare între Obama ?i McCain este programat? s? aib? loc la 15 octombrie, la Hampstead, din statul New York.

www.mediafax.ro